ABC fotowoltaiki

W ostatnich czasach słowo fotowoltaika zagościło na stałe w terminologii branży budowlanej. Jednak dla osoby, która nie zagłębiała się do tej pory w tematy remontowo-budowlane termin ten może wydawać się jeszcze obcy, dlatego warto wyjaśnić co to znaczy fotowoltaika i z jakimi korzyściami dla użytkownika związana jest instalacja systemów opartych na tym zjawisku.

Jak działa fotowoltaika?

Już sama etymologia terminu fotowoltaika sugeruje rodzaj procesu o jaki chodzi. Słowo photo oznacza światło, natomiast volt to oznaczenie jednostki napięcia prądu. Łatwo zatem domyślić się, że fotowoltaika – w skrócie oznaczana jako PV - polega na zamianie światła słonecznego na energię elektryczną.
W jaki sposób to się jednak dzieje? Zjawisko fotowoltaiczne odbywa się poprzez konwersję promieniowania słonecznego w prąd elektryczny. Odbywa się to w ogniwach fotowoltaicznych zbudowanych z krzemu krystalicznego, które składają się na moduły fotowoltaiczne. Moduły te połączone aluminiowym obramowaniami tworzą panele fotowoltaiczne, które umieszcza się w nasłonecznionym miejscu, najczęściej na dachu budynku.
Następnie wygenerowany prąd stały przekazywany jest do falownika (inwertera), którego zadaniem jest kontrola przepływu energii oraz zmiana prądu stałego na prąd zmienny – taki jaki mamy w gniazdkach. Dzięki temu cały system możemy podłączyć do domowej instalacji elektrycznej i cieszyć się darmową energią w całym domu. Pobraną energię można zużywać na bieżąco lub w przypadku nadwyżek oddawać do sieci i odbierać w okresach mniejszego nasłonecznienia, bądź sprzedawać z zyskiem innym podmiotom.

Jak to się zaczęło?

Zjawisko fotowoltaiczne nie jest odkryciem ostatnich lat. Znane było już w 1839 roku, ale dopiero współcześnie technologia została szeroko rozpowszechniona. Początkowo fotowoltaika wykorzystywana w dużych zakładach produkcyjnych, dziś coraz bardziej popularna jest w prywatnych domach i gospodarstwach rolniczych.
Pierwotnie do zmiany promieniowania słonecznego na energię elektryczną wykorzystywano selen, jednak nie była to metoda zbyt efektywna, gdyż udawało się pozyskać zaledwie około 1-2% energii. Przełomem w rozwoju technologii okazało się zastosowanie w ogniwach krzemu.
Dzięki temu rozwój fotowoltaiki znacznie przyspieszył, a inwestorzy zaczęli interesować się nowymi rozwiązaniami. Instytucje naukowe na całym świecie pracowały nad uzyskiwaniem coraz lepszej wydajności ogniw. Nie tylko rozwój badań, ale także zmiany w mentalności społeczeństwa i społecznym ruchom proekologicznym wpłynęły na gwałtowny rozwój technologii wykorzystujących odnawiane źródła energii i pod koniec XX wieku nastąpił boom na fotowoltaikę, która zaczęto stosować na masową skalę, dzięki uruchomieniu pierwszych elektrowni słonecznych.

Fotowoltaika dziś

Dziś biznes fotowoltaiczny wciąż jest w rozkwicie. W kwestii mocy instalowanych paneli fotowoltaicznych prym wiodą Niemcy, choć także w Polsce zainteresowanie nimi rośnie.
Statystyki mówią, że w 2017 roku w Polsce liczba zainstalowanych systemów fotowoltaicznych wzrosła dwukrotnie w stosunku do 2016 roku. Wpływ na ten wzrost zainteresowania mają niewątpliwie wymagania określone przez Unię Europejską odnośnie udziału odnawialnych źródeł energii, który do 2020 roku ma wynosić 15%, a także liczne unijne i państwowe programy dotacyjne finansujące instalacje przyjazne środowisku. Inną istotną przyczyną inwestycji w OZE jest ciągły wzrost cen energii.
Fotowoltaika pozwala na pozyskiwanie darmowej energii słonecznej, dlatego jest inwestycją bardzo opłacalną. Instalacja pozwala na pobór energii bez obciążających rachunków z prąd, a przy stosownej liczbie paneli umożliwia magazynowanie nadwyżek lub jej sprzedaż z zyskiem. Inwestycja jest bardzo trwała – wydajność systemu szacuje się nawet na 35 lat, a zarazem daje gwarancję zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie już w ciągu 9-10 lat. Jest to przyszłościowa inwestycja, gdyż zapewni ona bezpłatny prąd na wiele lat, niezależnie od prognozowanych wciąż rosnących cen energii.

Dla wielu osób instalujących fotowoltaikę, poza jej walorami ekonomicznymi, bardzo istotny jest fakt, że jest ona całkowicie przyjazna środowisku. Energia pozyskiwana z odnawialnego źródła sprawia, że instalacja ma charakter nieemisyjny i nie wpływa na środowisko naturalne. Zastosowanie tej technologii jest wyrazem dbałości o przyszłe pokolenia – jest to odpowiedzialna decyzja osób świadomych ekologicznie. Jest to szczególnie ważne w dużych ośrodkach miejskich o wysokim poziomie zanieczyszczeń, w których zachęca się mieszkańców do korzystania z OZE.
Czy jednak można instalować fotowoltaikę w dowolnym miejscu w Polsce? Jak najbardziej. Umiejscowienie geograficzne Polski sprzyja energetyce słonecznej, ponieważ natężenie promieniowania słonecznego mieści się w przedziale 900-1200 kWh/m2 na rok. Jest to optymalna wartość do zastosowania fotowoltaiki. Niektóre obszary w naszym kraju są jednak bardzie nasłonecznione – szczególnie centralna i południowa część Polski – tam obserwuje się szczególnie dobre warunki do korzystania z energii słonecznej.

Przez fakt wykorzystania promieniowania słonecznego fotowoltaika bywa mylona z kolektorami słonecznymi. Jednak w odróżnieniu od paneli słonecznych, zwanych również solarami panele fotowoltaiczne mają szersze zastosowanie. Panele słoneczne konwertują zaś promieniowanie słoneczne w energię cieplną. Dzięki fotowoltaice zaś uzyskujemy energię elektryczną, która zasila urządzenia, ale może także ogrzewać tą energią wodę.

Zazwyczaj panele fotowoltaiczne zamontowane są na dachach domów, jednak nie zawsze dach jest skierowany na nasłonecznioną stronę. Co wtedy? Jeżeli posiadamy budynek gospodarczy lub garaż, to panele można umieścić na dachu któregoś z nich. Możliwe jest także instalowanie paneli na ziemi. Warto jednak odpowiednio dbać o panele – czyścić i konserwować, gdyż zabrudzenia wpływają na ich wydajność. Instalacja paneli fotowoltaicznych z roku na rok jest coraz tańsza, dlatego fotowoltaika przestała już być ekskluzywną technologią i zawitała do polskich domów na stałe.

Call Now Button